Mērīšana


Kā pareizi veikt mērījumus?

Logu mērīšana ir ļoti atbildīgs sākumposms logu ražošanā .
Mērniekam, kas veic mērījumu, ir jāpiemīt telpiskai iztēlei un analītiskai domāšanai. Viņam jāpārzina nākotnes logu dizains, lai klientiem spētu ieteikt labāko. Mērot logus un durvis, to atrašanas vietu, jāparedz arī laukums telpā vai ārpusē, kas nepieciešams pilnībā atvērtai vērtnei. Jāizvērtē visi saskares un atdures punkti, lai uzstādītais logs vai durvis varētu pilnvērtīgi pildīt savu funkciju visos tam paredzētajos režīmos. Pēc loga izmēru noteikšanas, mēs noteikti apspriedīsim ar Jums dažādus loga atvēršanas variantus, iespējamos krāsu risinājumus un dažādus papildu komplektējošos tipus, piemēram, palodzes, moskīta tīklus, roktura dizainus, furnitūras iespējas u.c. Mūsu firma mērījumus veic bezmaksas. Pārdomājiet, vai ir vērts logus mērīt pašiem, ja Jūsu vietā to var izdarīt profesionāli meistari.

Vienmēr vari mērīšanu uzticēt Amp sistēmas profesionāļiem!